Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dansateljee Dendermonde vzw. De foto’s gepubliceerd op deze website zijn eigendom van Dansateljee en enkel bestemd voor privégebruik.

Bij het samenstellen en actualiseren van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. De mogelijkheid bestaat echter dat de informatie die op deze website wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. Dansateljee Dendermonde vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatie die door derden wordt verstrekt. Dansateljee Dendermonde vzw draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.