Bestuur

Team Caroline Desomer

Caroline Desomer

Voorzitter, artistiek directeur en trainersverantwoordelijke

Roger De Proft

Erevoorzitter

Team Myriam Macharis

Myriam Macharis

Ondervoorzitter en communicatieverantwoordelijke

Els Vercammen

Secretaris

Team Christian Desomer

Christian Desomer

Penningmeester

Team Geert Schotte

Geert Schotte

Commissaris van bijzondere activiteiten

Team Phaedra Waeyaert

Phaedra Waeyaert

Jeugdverantwoordelijke

Team Femke Van den Berghe.jpg

Femke Van den Berghe

Vertegenwoordiger jonge lesgevers