Bestuur

Team Caroline Desomer

Caroline Desomer

Voorzitter, artistiek directeur en trainersverantwoordelijke

Roger De Proft

Erevoorzitter

Els Vercammen

Secretaris

Team Christian Desomer

Christian Desomer

Penningmeester

Team Geert Schotte

Geert Schotte

Commissaris van bijzondere activiteiten

Team Femke Van den Berghe.jpg

Femke Van den Berghe

Vertegenwoordiger jonge lesgevers