Tapdans

Tapdans is ritmische activiteit dus gevoel voor ritme is een must.. Ontspannen bewegen, snelheid, plezier, kortom muziek maken met je schoenen. De lesgever beslist naargelang je niveau welke groep je best past.